Turun Urheiluliiton valiokunnat

Turun Urheiluliitossa toimii neljä eri valiokuntaa

Työ- ja talousvaliokunta

valmistelee seuran johtokunnan kokouksissa esille tulevia asioita, seuraa jaostojen ja hallinnon varainkäyttöä, valvoo seuran kirjanpitoa ja varain- ja omaisuudenhoitoa, toimii neuvoa-antavana elimenä sekä pohtii ja kehittelee uusia varainhankintakeinoja.

Valiokunnan jäsenet:
Lauri Ylikylä, puheenjohtaja, Risto Korpela, Jari Heinonen,Pia Nikander, Rami Urho ja Riikka Visa

Viestintävaliokunta

markkinoi seuran imagoa ja suunnittelee TuULetuksen ulkoasun sekä vastaa sen sisällöstä.

Valiokunnan jäsenet:
Marja-Terttu Rantanen, puheenjohtaja, Mira Keränen, Anne Lehmus-Valtonen, Pia-Lotta Luomala ja Riikka Visa

Huippu-urheiluvaliokunta

Kehittää seurassa huippu-urheilua, organisoi ja koordinoi seuran huippu-urheiluohjelmaa yhdessä huipputiimin koordinoijan kanssa. Suunnittelee ja toteuttaa koulutusta huippu-urheiluohjelmaan valituille urheilijoille sekä järjestää valiokunnan valitsemien aiheiden pohjalta koulutustilaisuuksia seuran jäsenistölle ja toimii valmentajien ja urheilijoiden apuna ongelmatilanteissa

Valiokunnan jäsenet:
Mika Luoto, puheenjohtaja, Juhani Lehto, Mauno Uusivirta, Heikki Lehti, Andrei Pop, Jenni Jeromaa-Alho, Sari Mustajärvi ja Riikka Visa.

Koulutus- ja valmennusvaliokunta

Koulutusvaliokuntaan kutsutaan seuran eri jaoston toimijoita sen mukaan, mitä koulutusta on kulloinkin tarkoitus toteuttaa, Valiokunnan koordinoijana ja puheenjohtajana toimii Juhani Lehto.

Toimenkuvana organisoida tarpeen mukaan koko seurassa koulutuksia mm. EA, ADT, järjestysmieskurssit ja uusien ohjaajien ja valmentajien perehdytys (Tervetuloa ohjaajaksi/valmentajaksi Turun Urheiluliittoon).