Lupaus innosta -laatuhankkeeseen mukaan?

Julkaistu: 14.08.2019

Haluatko saada työkaluja ja ideoita ohjaamiseesi ja samalla verkostoitua muiden ohjaajien ja valmentajien kanssa eri seuroista ja lajeista? Turun liikuntapalvelukeskuksen toteuttama Lupaus innosta –hanke tarjoaa mahdollisuuden siihen.

Lupaus innosta –hankkeen tavoitteena on edistää lasten liikunnan laatutekijöitä urheiluseuroissa. Hanke pitää sisällään neljä maksutonta asiantuntijaluentoa, jotka järjestetään arki-iltaisin syys-tammikuussa 2019-2020. Luennoilla käsitellään lasten liikunnan laatutekijöitä (Ilo ja innostus, monipuoliset liikuntataidot, fyysinen harjoitettavuus, liikunnallinen elämäntapa) ja niitä pitävät asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta. Laatutekijöitä jalkautetaan käytännön harjoituksiin luentojen välisellä ajanjaksolla mentori-aktori mallin avulla. Mentorit ovat kokeneita seuravalmentajia esim. valmennuspäälliköitä ja päävalmentajia. Aktorit ovat seurojen valmentajia ja ohjaajia, joilta ei edellytetä pitkän ajan kokemusta valmentamisesta.

Pääasia on, että aktorilla on halu vahvistaa valmennus- ja ohjausosaamistaan. Asiantuntijaluennon jälkeen tarkoituksena on, että mentorit ja aktorit sopivat yhdessä tapaamisen ja miettivät, miten käytännössä luentojen laatutekijöitä voisi aktorit kehittää konkreettisesti seuroissaan.

Hankkeeseen osallistumalla aktori saa luennoilla jaettavan tiedon lisäksi sekä vertaistukea, verkostoitumista ja sitä kautta konkreettisia taitoja ja keinoja lapsen liikunnallisen elämänpolun edistämiseen.  Aktoriksi voi hakea alla olevasta linkistä:  https://link.webropolsurveys.com/S/520BB87C709E8A8A. Haku on avoinna 21.8 asti. 

Image

 

Lupaus innosta –hanke pähkinänkuoressa

Turun kaupungin liikuntapalveluiden koordinoiman Lupaus innosta -hankkeen päätavoitteena on edistää kansallisesti tutkittuja ja määriteltyjä lasten liikunnan laatutekijöitä  turkulaisissa urheiluseuroissa. Lopullisena päämääränä on lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan ja terveiden elintapojen edistäminen sekä drop-outin estäminen.

Tavoitteet:
- Luoda pysyvä toimintamalli osaamispääoman vahvistamiseksi ja juurruttamiseksi seuroissa
- Lisätä kaupungin ja seurojen sekä seura- ja lajirajat ylittävää yhteistyötä
- Kehittää kaupungin tukijärjestelmää seuroille tiedolla johtamiseen pohjautuen
- Syventää kansallisen tason yhteistyötä lasten ja nuorten liikunnan tutkimus- ja kehittämisverkostoissa

Toimintamalli:
Hanketta toteutetaan mentorointimallilla, jossa liikunnan aluejärjestön menetelmäkouluttaja vastaa mentorointiprosessin toteuttamisesta laatutekijäluentoihin pohjautuen. Laatutekijöitä jalkautetaan käytännön harjoituksiin koulutustasoltaan korkeampien ja kokeneempien seuravalmentajien (mentoreiden) sekä kokemattomampien seuravalmentajien (aktoreiden) yhteistoiminnan kautta. Osaamisen vahvistamisella sekä tiedon ja ymmärryksen lisäämisellä liikunnallisen elämäntavan taustalla olevista tekijöistä halutaan antaa seuravalmentajille avaimia arkipäivän työhön lasten ja nuorten parissa. Näin seuratoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret saavat harrastaa innostavassa ympäristössä, monipuolisesti ja lapsen kehityksen huomioivalla tavalla.
Hankkeen kautta järjestettävät koulutukset ja asiantuntijaluennot ovat maksuttomia.

Yhteistyötahot:
Hanketta toteutetaan yhteistyössä urheiluseurojen, Jyväskylän yliopiston, KiHu:n, Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestön, Turun Seudun Urheiluakatemian sekä seuraparlamentin kanssa. Yhteistyö mahdollistaa laatutekijöiden edistämisen kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti Turun kaupungissa.

Lisätietoja hankkeesta:
- Lupaus innosta -hankkeen teaser-video: https://www.youtube.com/watch?v=jXa4u0DGu_8&feature=youtu.be
- Lupaus innosta -hankkeen aktori uutinen Turun kaupungin verkkosivuilla: http://www.turku.fi/uutinen/2019-06-19_hae-aktoriksi-lupaus-innosta-hankkeeseen