Arvot ja strategia

Telinevoimistelujaoston arvot ja strategia noudattavat Turun Urheiluliiton arvoja ja strategiaa. Tavoitteena on kilpa- ja huippu-urheilun sekä kuntourheilun ja liikunnan harrastuksen kohottaminen.

Turun Urheiluliiton strategiset valinnat ja tavoitteet

Talous: Vankka taloudellinen pohja ja sen kasvattaminen ovat hyvän seuratoiminnan perusta. Taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan kuukausittain tuloslaskelmien perusteella. Tavoitteena on olemassa olevien massatapahtumien kehittäminen ja niiden osallistujamäärien kasvattaminen samoin kuin harrastajamäärien kasvattaminen. Uusia varainhankintatapoja pyritään kehittämään.

Huippu-urheilu: Turun Urheiluliiton ammattimaisen valmennusjärjestelmän kautta tuotetaan huippu-urheilijoita. Tavoitteena on jatkuvasti kehittää valmennusjärjestelmäämme sekä palkata lisää päätoimisia ammattivalmentajia. Olemme kilpaurheiluseura ja valitsemme huipputiimiimme urheiluun vahvasti sitoutuneita nuoria, joilla on edellytykset kansainväliseen menestykseen.

Kasvatus: Tiedostamme roolimme lasten kasvattajina ja pyrimme kasvattamaan rehellisiä, vastuuntuntoisia nuoria, ja pitämään heidät urheilun avulla mukana yhteiskunnassa läpi elämän. Drop Out - ilmiön ehkäisemiseksi tarjoamme nuorille mahdollisuuden siirtyä kilparyhmistä harrasteryhmiin ja säilyttää liikunta osana elämäntapaansa kilpauransa jälkeenkin. Lapsia ohjaavat valmentajamme ja ohjaajamme ovat tehtäviinsä koulutettuja.

Pääseuran yhteisesti määriteltyä toiminta-ajatus eli missio: Toimintaa ja unelmia läpi elämän. Tule!

Pääseuran yhteinen visio ( =yhdessä mietitty unelma, aktiivinen tahtotila, jonka haluamme saavuttaa tietyllä aikavälillä): Turun Urheiluliitto on vuonna 2021 Suomen arvostetuin ja tunnetuin yleisseura. Yhdessä teemme voittajia.

Telinevoimistelujaoston strategiset valinnat

Pääseuran tekemien strategisten valintojen lisäksi haluamme telinevoimistelujaostossa painottaa seuraavia arvoja.

Avoimuus: Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.

Laadukkuus: Toimintamme on laadukasta niin harraste- kuin kilpavoimistelussa. Huolehdimme seuratoimijoidemme koulutuksesta. Haluamme menestyä kilpailuissa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kaikille voimistelijoilla tarjotaan mahdollisuutta harjoitella ja kehittyä omalla urapolullaan omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Voimistelijalähtöisyys: Voimistelija on kaiken keskiössä. Asioita tarkastellaan voimistelijan näkökulmasta.

Tasa-arvoisuus: Voimistelijat ovat keskenään tasa-arvoisia. Valmentajat, ohjaajat tai muut seuratoimijat eivät aseta itseään voimistelijoiden yläpuolelle.

Pitkäjänteisyys: Arvostamme toisiamme ja toistemme tekemää työtä. Sitoudumme työhömme, haluamme kehittyä ja annamme tilaa luovuudelle. Teemme strategiatyötä ja pidämme taloutemme kunnossa.

Yhteistyö ja yhteisöllisyys: Yhteistyö on meille tärkeää, minkä vuoksi teemme paljon tiimityötä. Hyvä seurahenki on meille tärkeää, ja annamme positiivisten tuulten puhaltaa.