Turun Urheiluliiton arvot ja strategia

Kilpa- ja huippu-urheilun sekä kuntourheilun ja liikunnan harrastuksen kohottaminen

Toiminnan tarkoituksena on edistää kilpa- ja huippu-urheilun sekä liikunnan harrastusta ja muuta näihin liittyvää toimintaa seuran toiminta-alueella sekä innostaa niin jäseniä kuin muitakin henkilöitä toimimaan näiden päämäärien hyväksi.

Turun Urheiluliiton säännöt

Turun Urheiluliiton yhteiset arvot ovat:
Yhteisöllisyys, Kasvu ja kehitys, Kilpailullinen menestys, Toiminnan ammattimaisuus, Monipuolisuus sekä Pitkät perinteet

Yhteisöllisyys Lajijaostot toimivat yhteistyössä ja ihmisillä on halu toimia yhdessä. Olemme ylpeitä Turun Urheiluliittolaisuudesta.

Kasvu ja kehitys Kasvatamme lapsista nuoria ja aikuisia, joilla on terveet elämänarvot. Itsensä voittaminen on ensimmäinen voitto. Kasvamme seurana ja kehitymme entistäkin arvostetummaksi yleisseuraksi.

Kilpailullinen menestys Olemme kilpaurheiluseura. Tavoitteemme on kasvattaa huippu-urheilijoita. Panostamme huippu-urheiluun.

Toiminnan ammattimaisuus Seuran perustehtävät hoidetaan ammattimaisesti. Turun Urheiluliitossa on useita päätoimisia ammattivalmentajia ja luottamustehtävissä oman alansa osaajia.

Monipuolisuus Kilpaurheilun lisäksi tarjoamme laajaa harrastetoimintaa ja kuntoliikuntaa. Tarjoamme laajan kirjon eri lajeja. Seura tarjoaa mahdollisuuden osallistua erilaisiin tehtäviin läpi elämänkaaren.

Pitkät perinteet Kunnioitamme pitkää historiaamme ja katsomme tulevaisuuteen. Seuran olemassaolo rakentuu läpi historian kulkeneisiin arvoihin.

REILUN PELIN SÄÄNNÖT

Me Turun Urheiluliitossa kannamme huolta seuramme jäsenistä. Seuramme toiminta tähtää kasvattamaan kokonaisvaltaisia ihmisiä. Urheilullisuuden ja fyysisyyden ohessa myös henkisesti myönteinen ilmapiiri on tavoiteltavia asioita. Tämän vuoksi julkaisemme Turun Urheiluliiton REILUN PELIN SÄÄNNÖT -vihkosen, jonka sisältämä informaatio on luettavissa myös näiltä nettisivuiltamme. Säännöt on kirjoitettu seuramme jäsenistölle ohjeeksi sekä lasten ja nuorten vanhemmille kasvatuksen tueksi. Säännöt on jaettu kolmeen osaan: LAPSET JA NUORET, AIKUISURHEILIJAT ja DOPING.

LAPSET JA NUORET
Turun Urheiluliitossa on käytössä koko seuraa koskevat yhteiset pelisäännöt. Näiden lisäksi jokaisella harjoittelu- tai valmennusryhmällä on mahdollisuus tehdä oman ryhmänsä pelisäännöt. Säännöt koskevat kaikkia ryhmässä toimivia henkilöitä, olivat he sitten urheilijoita, valmentajia tai huoltajia. Lisäksi valmentajien tulee toimia myönteisinä esimerkkeinä ja ohjata lasten kasvua.

Turun Urheiluliiton lasten ja nuorten pelisäännöt
Urheilemme reilusti ja tasavertaisesti.
Otamme toiset huomioon ja kannustamme kaikkia.
Urheilemme oman ikämme ja kehitystason mukaan.
Käyttäydymme ystävällisesti ja kunnioitamme toisiamme.
Vaalimme ja korostamme päihteettömyyttä ja savuttomuutta.

AIKUISURHEILIJAT
Urheilu on julkista toimintaa, jota tuetaan yhteiskunnan varoin ja joka kiinnostaa suurta yleisöä. Urheiluyhteisön jäsenet toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille. Siksi heidän tulee noudattaa sovittuja sääntöjä kaikessa julkisessa elämässään.

Turun Urheiluliiton jäsenen eettiset säännöt
Taustana on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Eettisen toimikunnan selonteko epäurheilijamaisen käyttäytymisen määrittelystä.
1. Vieraat aineet
- ei käytetä huumeita eikä dopingaineita
- ei esiinnytä häiritsevästi humalassa
- ei käytetä tupakkaa eikä nuuskaa urheilutilaisuuksissa
2. Käyttäytyminen harjoituksissa ja kilpailuissa
- ei käyttäydytä väkivaltaisesti eikä arvostella epäasiallisesti lähimmäisiä
- ei harhauteta tuomareita ja noudatetaan annettuja ohjeita ja sääntöjä
3. Huijaus
- ei manipuloida kilpailutilaa eikä välineitä
- ei sovita tuloksia etukäteen
4. Vedonlyönti
- ei lyödä vetoa omasta kilpailusta
5. Lahjonta
- ei lahjota tuomareita, kilpakumppaneita, valmentajia eikä toimitsijoita tuloksen parantamiseksi

DOPING
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumisesta on, että urheilijat noudattavat Suomen Antidoping -toimikunnan ja Kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskevaan dopingsäännöstöön. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä, kuten selvitys testin teknisestä toteutuksesta ovat Suomen Antidoping -toimikunnan vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa".

Urheilijalle suoritetaan dopingtestejä sekä kilpailujen yhteydessä että niiden ulkopuolella (harjoituskauden testit). Lajien Suomen, Euroopan ja Maailman ennätysten hyväksyntä vaatii yleensä saman vuorokauden aikana annetun negatiivisen dopingnäytteen.

Urheilija pyritään kutsumaan dopingtestiin aina kirjallisesti sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella. Kutsu voidaan antaa myös suullisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Kutsu testiin annetaan urheilijalle tai joukkueen johdolle välittömästi urheilijan kilpailusuorituksen päätyttyä tai harjoituksen aikana tai viimeistään pelin viimeisellä neljänneksellä. Kutsuun pyydetään yleensä urheilijan tai johtajan allekirjoitus. Yksittäisiä urheilijoita kutsutaan harjoituskauden testiin myös haastemiehen välityksellä. Urheilijan tulee saapua testiin mahdollisimman nopeasti. Kilpailu- ja harjoitustilanteessa saattaja valvoo urheilijaa koko ajan ennen testiin tuloa. Urheilijan tulee todistaa henkilötietonsa testaajalle. Testihuoneeseen urheilija saa tuoda mukanaan huoltajan sekä tarvittaessa tulkin. Lisätietoja saa Suomen Antidoping -toimikunnalta.

Seurakäsikirja

Turun Urheiluliitolla on seuran yhteinen seurakäsikirja. Jaostoilla on myös omia jaostokohtaisia käsikirjoja.

Strategia