Turun Urheiluliiton valiokunnat

Työ- ja talousvaliokunta

valmistelee seuran johtokunnan kokouksissa esille tulevia asioita, seuraa jaostojen ja hallinnon varainkäyttöä, valvoo seuran kirjanpitoa ja varain- ja omaisuudenhoitoa, toimii neuvoa-antavana elimenä sekä pohtii ja kehittelee uusia varainhankintakeinoja.

Valiokunnan jäsenet:
Lauri Ylikylä, puheenjohtaja, Juha Hämäläinen, Jari Heinonen,Pia Sankari, Rami Urho ja Riikka Visa

Viestintävaliokunta

markkinoi seuran imagoa ja suunnittelee TuULetuksen ulkoasun sekä vastaa sen sisällöstä.

Valiokunnan jäsenet:
Marja-Terttu Rantanen,Minna Uusivirta, Kimmo Murto, Mikko Ruoho ja Riikka Visa

TuUL Akatemia

Kehittää seurassa huippu-urheilua, organisoi ja koordinoi seuran huippu-urheiluohjelmaa yhdessä huipputiimin koordinoijan kanssa. Suunnittelee ja toteuttaa koulutusta huippu-urheiluohjelmaan valituille urheilijoille sekä järjestää valiokunnan valitsemien aiheiden pohjalta koulutustilaisuuksia seuran jäsenistölle ja toimii valmentajien ja urheilijoiden apuna ongelmatilanteissa

Valiokunnan jäsenet:
Juhani Lehto - puheenjohtaja, Mika Luoto - huippu-urheilutyöryhmän puheenjohtaja, Jenni Lindroos, Mauno Uusivirta, Sami Aalto, Andrei Pop, Iida Rantanen, Jani Ratia, Arttu Saarinen, Pasi Teini, Rami Urho ja Jenni Jeromaa-Alho