Turun Urheiluliiton valiokunnat

Työ- ja talousvaliokunta

valmistelee seuran johtokunnan kokouksissa esille tulevia asioita, seuraa jaostojen ja hallinnon varainkäyttöä, valvoo seuran kirjanpitoa ja varain- ja omaisuudenhoitoa, toimii neuvoa-antavana elimenä sekä pohtii ja kehittelee uusia varainhankintakeinoja.

Valiokunnan jäsenet:
Lauri Ylikylä (puheenjohtaja), Juha Hämäläinen, Jari Heinonen,Pia Sankari, Rami Urho ja Riikka Visa

Viestintävaliokunta

Valiokunnan jäsenet:
Mikko Ruoho (puheenjohtaja), Marja-Terttu Rantanen,Minna Uusivirta ja Riikka Visa