Turun Urheiluliiton valiokunnat

Työ- ja talousvaliokunta

valmistelee seuran johtokunnan kokouksissa esille tulevia asioita, seuraa jaostojen ja hallinnon varainkäyttöä, valvoo seuran kirjanpitoa ja varain- ja omaisuudenhoitoa, toimii neuvoa-antavana elimenä sekä pohtii ja kehittelee uusia varainhankintakeinoja.

Valiokunnan jäsenet:
Lauri Ylikylä (puheenjohtaja), Juha Hämäläinen, Jari Heinonen,Pia Sankari, Rami Urho ja Riikka Visa

 

Perinnetoimikunta

Perinnetoimikunnan vetäjänä toimii Juhani Lehto.
Toimikunnan tehtäviä ovat:
• Vaalii seuran perinteitä.
• Huolehtii seuran arkistosta
•Valmistelee ja valvoo seuran historiikin toimittamista.
•On omalta osaltaan mukana seuran juhlien suunnitteluissa ja järjestelyissä.
•Toimii apuna seuran jäsenten ja yhteistyökumppaneiden onnitteluista ja muistamisista päätettäessä.
•Tukee ja avustaa tarvittaessa mahdollisuuksienmukaan seuran jaostojen senioritoimintoja ja hankkeita