Kilpa- ja huippu-urheilu

Turun Urheiluliiton kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteina ovat johtavan kansallisen tason yleisurheiluseuran sekä johtavan arvokisaseuran aseman vakiinnuttaminen.

Seura tarjoaa yli 15-vuotiaille nuorille urheilijoille mahdollisuuden tavoitteelliseen ja tuloksekkaaseen valmentautumiseen, joka tapahtuu pääosin ryhmissä, huomioiden yksilöllisen ominaisuuksien kehittämisen.

Aikuisikäisten kilpa- ja huippu-urheilussa seuralle on erityisen tärkeää, että urheilijat voisivat jatkaa uraansa oman valintansa mukaan joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla mahdollisimman pitkään. Seuran vahvuutena on Suomen mittakaavassa laaja kansallisen tason urheilijoiden joukko.

Huippu-urheilussa seuran tavoitteena on osoittaa tukea niille urheilijavalmentaja-pareille, jotka haluavat ja uskaltavat jalostaa huippulahjakkuuttaan aina ammattimaiseen valmentautumiseen saakka.

Tuemme ja kannustamme valmentajia jatkuvaan kouluttautumiseen valmennusosaamisen päivittämiseksi.

TuUL yleisurheilu maksujärjestelmä

Kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan käytännön organisoinnista vastaavat Antti Leskinen antti.leskinen@turunurheiluliitto.fi ja Tuomas Laaksonen tuomas.laaksonen@turunurheiluliitto.fi