Simo Klimscheffskij’n muistoajo

Julkaistaan lähempänä ajankohtaa

 Kilpailureitti kartalla

Pukuhuoneiden / suihkujen sijainti ao. kartassa. Ajo paikoitusalueelle liikenneympyrästä.